Hoppa till innehåll

En tjänst från Boverket

Gå till Segregationsbarometern

På sidorna med enskilda kommuner och län får du en översiktlig bild av segregationen och dess utveckling över tid i en viss kommun eller ett visst län. Dessa sidor innehåller även en beskrivning av hur kommunens eller länets RegSO:n fördelar sig mellan olika områdestyper. Du ser även hur stor andel av befolkningen som bor i respektive områdestyp. Sidorna beskriver också kommunens eller länets grad av segregation (ojämlikhetsindex).

Du kan söka direkt i sökrutan, eller i listorna längre ner på denna sida.

Välj kommun från lista