Hoppa till innehåll

En tjänst från Boverket

Gå till Segregationsbarometern

Boverket redovisar här på övergripande nivå brister inom digital tillgänglighet för myndighetens digitala statistikverktyg Segregationsbarometern, samt arbetssätt för att åtgärda bristerna.

Boverket står bakom den här webbplatsen och strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och våra digitala tjänster.

Den här sidan beskriver hur segregationsbarometern.boverket.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Sidan beskriver också eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om brister i digital tillgänglighet nedan för mer information.

Observera att alla data som presenteras i linjediagram och tabeller i Statistiklabbet i Segregationsbarometern även finns att ladda ner som exempelvis excelfiler. Du kan därför alltid ta del av informationen i detta format, i de fall som exempelvis ett linjediagram inte fullt ut uppfyller kraven på tillgänglighet. Kontakta Boverket om du vill ha hjälp att ta del av någon av dessa filer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från segregationsbarometern.boverket.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Vi återkommer med svar så snart vi kan, och senast inom en månad.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur Boverket hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet (på DIGGs webbplats)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • PDF-filer kan vara svåra att ta till sig med skärmläsare. 

Problem vid användning med nedsatt syn

  • Vissa diagram använder färg som enda förmedlare av information.
  • Vid val av en stor mängd data i linjediagram förekommer det att samma kombination av färg och geometrisk form används för flera linjer i diagrammet. Boverket rekommenderar därför max tio val för ett linjediagram, för att linjerna ska synas tydligt samt gå att särskilja.
  • Det saknas möjlighet att anpassa vissa texters utseende.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Användare kan inte själva ändra avstånd mellan tecken, rader, stycken eller ord.

Problem vid användning utan röstförmåga

Uppfyller lagkraven helt.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet eller finmotorik

Uppfyller lagkraven helt. 

Problem vid användning med känslighet för flimmer

Uppfyller lagkraven helt. 

Åtgärder

Vi arbetar löpande med att granska både pdf:er och webbsidor för att hitta och åtgärda eventuella nya brister.

Kontakta oss gärna ifall du skulle upptäcka problem som inte finns beskrivna på den här sida.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Följande innehåll är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

  • Statistik presenterad i form av kartor.

Om du behöver denna statistik i ett format som är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Så har vi testat webbplatsen

En webbyrå har gjort en tillgänglighetsgranskning av segregationsbarometern.boverket.se. Webbyrån granskar även löpande nya funktioner.

En webbyrå har gått igenom hela webbplatsen med bland annat Axe devtools och Wave samt gjort en manuell granskning.

Senaste bedömningen gjordes den 20 december 2022 och är godkänd av avdelningschef Peter Fransson.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 20 december 2022.

Synpunkt angående tillgänglighet på Segregationsbarometern?

Meddela oss genom att fylla i formuläret på boverket.se.