Hoppa till innehåll

En tjänst från Boverket

Gå till Segregationsbarometern

Segregationen i Sverige har ökat

Illustration av en pil och staplar som visar en ökning.
Segregationen i Sverige har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Höginkomsttagare och låginkomsttagare är de som lever mest segregerat. Skillnaderna mella...