Hoppa till innehåll

En tjänst från Boverket

Gå till Segregationsbarometern
Start / Artiklar / Så kommer du i gång med Segregationsbarometern
Artiklar

Så kommer du i gång med Segregationsbarometern

Vad finns det för verktyg i Segregationsbarometern? Var ska jag börja titta? Vilka reflektionsfrågor är viktiga när jag ska analysera materialet? Här listas några av de saker som är bra att tänka på för dig som ska börja använda Segregationsbarometern för första gången.
Lila och blågröna monopolhus i olika storlekar utplacerade på en textlös karta.

Vad finns det för verktyg i Segregationsbarometern? Var ska jag börja titta? Vilka reflektionsfrågor är viktiga när jag ska analysera materialet? Här är några av de saker som är bra att tänka på för dig som ska börja använda Segregationsbarometern för första gången.

Det finns mycket information i Segregationsbarometern, som är ett webbaserat system för att mäta och följa upp segregationens utveckling. Innan du börjar titta i statistiklabbet är det därför viktigt att gå igenom vad de olika indikatorerna och måtten innebär och beskriver.

Fyra centrala aspekter

Det finns fyra centrala aspekter som du bör tänka på innan du påbörjar analysen:

  • Den geografiska platsens betydelse. Det är i skillnaderna mellan olika bostadsområden som den socioekonomiska boendesegregationen uppstår.
  • Segregationen är inte statisk utan förändras över tid. Genom att analysera trender går det att se åt vilket håll utvecklingen är på väg och hur snabbt olika faktorer ändras.
  • Utgå från hela befolkningen. Det är bra att ha eller skaffa sig lokalkännedom om platsen och dess invånare för att förstå orsaken till vissa indikatorers utfall. Det kan finnas en logisk förklaring till varför vissa mått sticker ut, till exempel att inkomstnivån är låg i ett område som domineras av studenter.
  • Analysera statistiken utifrån forskningsläget. Genom att studera forskning på området kan segregations- och flyttmönster förklaras och förstås bättre.

Det är bra att ha dessa fyra aspekter i bakhuvudet.

Kartan – en bra ingång

Ett bra sätt att börja använda Segregationsbarometern är att titta på kartan som beskriver segregationens utveckling i Sverige genom fem olika områdestyper och ett ojämlikhetsindex. Du kan även välja olika årtal i kartfunktionen, och se vad som förändrats från år till år. Segregationen utvecklas långsamt, men kanske ser du några förändringar över tid.

En sida för varje kommun och varje län

Därefter kan du gå vidare till kommun- och länssidorna för de kommuner eller län du är intresserad av. Varje kommun och län har en egen sida.

På dessa sidor kan du se en beskrivning av graden av segregation, mätt som ojämlikhetsindex för den kommun eller län du valt. Du hittar även information som sätter in siffrorna i ett sammanhang, exempelvis invånarantal, hur befolkningen fördelar sig åldersmässigt samt vilka områdestyper som är vanligast i kommunen eller länet.

Gå på djupet i statistiklabbet

Slutligen kan du gå vidare till statistiklabbet. Där kan du undersöka en kommun eller ett län – och dess RegSO:n och DeSO:n – i taget.

I statistiklabbet kan du titta på en mängd olika indikatorer, som disponibel inkomst, bostadsyta och andel behöriga till gymnasieskolan. Du kan även lägga till bakgrundsvariabler, som kön, ålder samt inrikes och utrikes född, för att öka din förståelse för segregationens utveckling.

Det finns tre sätt att titta på statistiken i statistiklabbet:

  • Kartfunktionen hjälper dig att se mönster som hör ihop med den geografiska fördelningen.
  • Linjediagram hjälper dig att följa utvecklingen över tid och analysera trender.
  • Tabellfunktion hjälper dig att sortera data, och gör det även möjligt för dig att ladda ner data och göra egna analyser.

Du kan enkelt växla mellan de olika funktionerna.

Lär dig mer i användarhandboken

Det har tagits fram en användarhandbok för Segregationsbarometern. I den hittar du information om allt från enskilda indikatorer till tips på hur du kan lägga upp din analys.

Lär mer i Användarhandboken.

Fördjupa din analys

Statistiken i Segregationsbarometern ger dig en bra grund för kunskap, men inte en heltäckande bild. Därför är det bra om du kompletterar analysen med olika aspekter.

Ett sätt att fördjupa analysen är att använda reflektionsfrågorna som finns i Användarhandboken. Dessa frågor kan underlätta och fördjupa förståelsen för den utveckling i din kommun eller ditt län som du ser i Segregationsbarometern.

Ett annat sätt att fördjupa analysen är att analysera statistiken tillsammans med andra, och komplettera med annan kunskap från exempelvis andra myndigheter, regioner, kommuner och civilsamhälle.

Läs mer:

Läs mer om reflektionsfrågor och Segregationsbarometern.

Läs mer om kompletterande analyser och Segregationsbarometern.

Läs mer i Användarhandboken.

Hitta statistik utifrån geograf

Hur ser det ut i din kommun eller ditt län?

Välj din kommun eller ditt län. Du kan söka i fältet här nedanför eller välja direkt från listan.

2021-09-30