Hoppa till innehåll

En tjänst från Boverket

Gå till Segregationsbarometern

Segregationen påverkar alla i samhället, men på olika sätt. Därför behöver vi kunskap om hur segregationen ser ut i Sverige och hur den utvecklas. Med den kunskapen blir det också lättare att påverka segregationen och vända en negativ utveckling.

Illustration av Sverige med dess kommuner utritade

Interaktiv karta

Det finns en interaktiv karta i Segregationsbarometern. Där kan du utforska ojämlikhetsindex och områdestyper för Sveriges län, kommuner och RegSO:n. Du kan bland annat zooma in på områden och se utveckling över tid.

Statistiklabbet

Sök, analysera och visualisera data i Boverkets statistiklabb

Välj ditt eget analysunderlag utifrån 19 indikatorer med tillhörande bakgrundsvariabler och geografiska skärningar.

Vanliga frågor om segregation

Vad är segregation?

Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Den uppstår alltså i relationen mellan minst två olika platser och grupper. Uppdelningen av individer kan ske utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi. Segregationsbarometern utgår från den socioekonomiska boendesegregationen. Segregation är relationell och utvecklas över tid. Den går därför också att påverka.

 

Är du journalist och vill veta mer?

Journalister kan kontakta Boverkets presservice för att ställa frågor om Segregationsbarometern. Via presservice kan journalister även få kontakt med rätt person att intervjua om Segregationsbarometern.

 

Mejla oss på: presservice@boverket.se

 

Pressrum – Boverket