Hoppa till innehåll

En tjänst från Boverket

Gå till Segregationsbarometern

Att mäta och följa segregation

Att mäta och följa segregation är viktigt. Det har betydelse för hur vi i samhället tar oss an utmaningen att minska och motverka den. För att tillsammans kunna skapa förändring är det därför bra om det finns en grundläggande kunskap om hur segregationen ser ut. Syftet med Segregationsbarometern är att bidra till denna kunskap.

Illustration av ett kurvdiagram på en bakgrund bestående av en suddig karta.

Det finns olika sätt att mäta och följa segregation. I Segregationsbarometern hittar du två olika mått som på ett nyanserat och tydligt vis visar på den socioekonomiska boendesegregationens utveckling i Sverige, både på länsnivå och kommunal nivå. Det ena måttet är ojämlikhetsindex som beskriver graden av segregation i en kommun eller i ett län. Det andra måttet är områdestyper som beskriver olika socioekonomiska förutsättningar i ett RegSO. Totalt finns det fem områdestyper. Dessutom finns det i Segregationsbarometern sammanlagt 19 indikatorer, utvalda utifrån sex prioriterade statistikområden.

I Användarhandboken hittar du mer information om att mäta segregation. Där finner du även information om de olika måtten för att mäta och följa utvecklingen, och om hur måtten ska användas och analyseras. Användarhandboken är även en bra utgångspunkt för dig som vill komma i gång med att mäta och analysera segregation.

Läs mer i Användarhandboken