Hoppa till innehåll

En tjänst från Boverket

Gå till Segregationsbarometern


2022-02-08: Uppdatering av indikatorer

Två indikatorer har uppdaterats. Indikatorerna andel förvärvsarbetande och utbildningsnivå har uppdaterats. Indikatorerna baserades tidigare på populationen 16-74 år. Nu utgår indikatorerna från populationen 20-64 år. Uppdateringen gäller fr.o.m 2022-02-08.