Hoppa till innehåll

En tjänst från Boverket

Gå till Segregationsbarometern
Lila och blågröna monopolhus i olika storlekar utplacerade på två sidor av en väg på en suddig karta.

Hur ser segregationen ut i Sverige?

Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Den uppstår alltså i relationen mellan minst två olika platser och grupper. Det kallas för segregationen är relationell. Därför är det också viktigt att skaffa sig mer kunskap om hur segregationen i Sverige ser ut, hur det skiljer sig åt mellan olika områden, och hur segregationen utvecklas för olika kommuner och län. Med sådan kunskap blir det också lättare att påverka segregationen och vända en negativ utveckling.

Statistiklabbet

Sök, analysera och visualisera data i Boverkets statistiklabb

Välj ditt eget analysunderlag utifrån 19 indikatorer med tillhörande bakgrundsvariabler och geografiska skärningar.

Områdesstatistik – ny funktion

Undersök läget på nationell nivå med hjälp av områdesstatistik

Jämför områden på nationell nivå med hjälp av områdesstatistiken utifrån de fem områdestyperna, och undersök exempelvis områdestypernas utbredning och utveckling sedan 2011.

Hitta statistik utifrån geografi

Hur ser det ut i din kommun eller ditt län?

Välj din kommun eller ditt län. Du kan söka i fältet här nedanför eller välja direkt från listan.